تبریزمن، پرتغال توانست در ضربات پنالتی لهستان را شکست دهد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :