معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از پیشرفت سریع و مطلوب بخش عمرانی، ترافیکی پروژه بزرگ میدان آذربایجان خبر داد.

به گزارش تبریزمن، محبوب عبداله پور، با اشاره به لزوم اجرای این طرح در میدان آذربایجان گفت: میدان آذربایجان با ۵/۱۳هکتار مساحت، یکی از بزرگترین میدان های کشور است که روزانه پذیرای تردد ۱۲هزار خودرو است و شهرداری تبریزهم با توجه به نقش مهم ترافیکی این میدان، اجرای پروژه بزرگ میدان آذربایجان را سرعت بخشید.

وی افزود: در طراحی های این پروژه، ۴ تقاطع غیر هم سطح در نظر گرفته شده است که ۳ مسیر شریانی اتوبان پاسداران، بلوار آذربایجان و بلوار شهید بابایی را به میدان پیوند می دهد؛ هم چنین مسیردیگری نیز در داخل میدان تعبیه شده تا دو سوی میدان را به هم متصل کند.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز در توضیح میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه تصریح کرد: هرچهار قطعه این طرح که به شکل تقاطع غیر هم سطح اجرا می شوند، به طور همزمان در حال طی مراحل عمرانی هستند و در حال حاضر، از مرحله شمع گذاری رد شده وبه مرحله فونداسیون و عرشه گذاری رسیده اند.

عبداله پور در زمینه بدنه سازی و زیباسازی پروژه نیز اضافه کرد: در عین حالی که منتظر طرح های مربوط به بدنه سازی این پروژه هستیم، بخش ترافیکی را به سرعت اجرا می کنیم تا بتوانیم در اسرع وقت، مسیرها را بازگشایی کرده و تردد شهروندان را تسهیل کنیم که با تکمیل این تقاطع ها، این امر تحقق خواهدیافت.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای موفقیت آمیز این پروژه بزرگ و لحاظ شدن ویژگی های تاریخی تبریز در این طرح، میدان آذربایجان به یکی از نمادهای تبریز تبدیل شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :