به گزارش تبریزمن، دکتر اخلاصی رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران که به اتفاق اساتید و دانشجویان این دانشکده در قالب یک سفر علمی به تبریز آمده است،  ضمن تشکر از مهمان نوازی شهردار و معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تبریز، این شهر را یکی از قطب ها و استوانه های فرهنگی ایران دانست و گفت: آثاری که از این خطه هستند، همیشه در سطوح عالی مطرح بوده اند و برای ما، دیدار از تبریز و آثار آن  بسیار ارزشمند است.

وی اطلاعات ارائه شده توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز را بسیار مفید ارزیابی کرد و افزود: به واسطه این اطلاعات ارزنده، نگرش ما نسبت به تبریز و اتفاقات آن، تغییر کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران در ادامه خاطرنشان کرد: رشد و توسعه تبریز در چند سال اخیر قابل توجه و چشمگیر است و هر مسافری که به تبریز می آید، به این پیشرفت اذعان دارد.

دکتر اخلاصی، سفر به تبریز را، پیشنهادی از طرف خود دانشجویان عنوان نمود و تصریح کرد: طبق تحقیقات به عمل آمده توسط دانشجویان این دانشکده، تبریز پس از تهران، مهد پروژه های جدید عمرانی است و همین علت، مشوق سفر علمی ما به تبریز بوده است.

همچنین در ادامه این دیدار، دکتر امامی معاون اجرایی دانشکده، با اشاره به افتخارات تاریخی تبریز گغت: این شهر، قابلیت دارد که به عنوان پیش قراول در تمامی تحولات علمی، فنی و فرهنگی زمینه ساز باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تهران با اشاره به اطلاعات ارائه شده در این جلسه، افزود: بحث هایی که توسط معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مطرح شد، جزو مطالب و مباحث درسی  و برای ما و دانشجویان بسیار قابل استفاده بود.

وی با تاکید بر این که تحولات ایجاد شده در تبریز، بایستی در تمام کشور الگو قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی این تحولات، ارتباط و هماهنگی موجود بین شهرداری و دیگر نهاد های اجرایی تبریز است؛ چراکه دیگر شهرهای کشور، از نبود این ارتباط و هماهنگی، رنج می برند.

دکتر امامی در ادامه گفت: تحولات عمرانی و شهرسازی جاری در تبریز، نیاز به اطلاع رسانی دارد و قدرتمندترین نهادی که می تواند فرهنگ معماری و شهرساری را اشاعه دهد، خود شهرداری ها هستند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :