شهردار منطقۀ یک تبریز از پیشرفت چشمگیر پروژه تقاطع غیرهمسطح جانبازان خبر داد و گفت: این  پروژه که به منظور روانسازی وکاهش بار ترافیکی محدوده آبرسان و چایکنار طراحی شده است، وارد مرحلۀ ستون گذاری است

به گزارش تبریزمن، پروژه با سرعت چشمگیری در حال اجرا است که با انجام عملیات جا به جائی تاسیسات، وارد مرحلۀ عرشه گذاری خواهد شد.

وی افزود: ایجاد رمپ خروجی به طرف این پروژه از زیرگذر آبرسان با رعایت اصول شهرسازی، فنی ومهندسی بوده و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه از جمله مزیت های مدرن این طرح می باشد.

شهردار منطقۀ یک تبریز در پایان گفت این پروژه به طول ۶۰۰ متر با عرشۀ ۳۰۰ متری وتعداد ۱۳ پایه بتونی و تعداد ۴۴ عدد شمع جهت مقاوم سازی با ۱۱ دهانه، از جمله پروژه های کلیدی شهرداری است.

شایان ذکر است تقاطع جانبازان به لحاظ اهمیت موضوع وحل معضل ترافیک موجود در منطقۀ آبرسان از اهمیت به سزائی بر خوردار بوده وبه صورت شبانه روزی در حل احداث است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :