به گزارش تبریزمن، داود بهرا شهردار منطقۀ یک تبریز  با  اعلام این  مطلب گفت: شهرداری  منطقۀ یک  بر اساس نیاز منطقه ای وامکان سنجی طرحهای مختلف عمرانی وخدماتی را در دست اجرا داشته وبه  مرحلۀ اجرا در آورده است که همگی این طرحها با هدف و نگاه توسعه محور وایجاد رونق وابادانی در سطح حوزه انجام می پذیرد وبر این اساس طرح تعریض ومسیرگشائی سیلاب قوشخانه نیز جزئی از این  طرحها محسوب می گردد.

دکتر بهرا در ادامه افزود: طرح مسیرگشائی سیلاب قوشخانه به طول ۱ کیلو متر وعرض ۲۴ متری از جمله پروژه های کلیدی وحساس در سطح حوزه بوده و با هدف توسعه و رونق وابادی منطقه وبازسازی بافت فرسوده  ساماندهی وحاشیه نشینی  به مرحله اجرائی در امده است.


شهردار منطقۀ یک تبریز  ادامه داد: طرح مسیرگشائی سیلاب قوشخانه از سوی شهرداری منطقۀ یک وبا تلاش پرسنل خدوم واحداملاک با  جدیت هر چه تمامتر پیگیری ودر حال  حاضر با تملک ومسیرگشائی اساسی، آن پیشرفت ۸۰ درصدی داشته وبا عنایت به تاکید شهردار محترم کلانشهر تبریز واعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز در اجرائی نمودن سیاستهای کلی شهرداری امیدواریم بتوانیم  طی ماههای  آتی پروژه را به  مرحلۀ بهره برداری برسانیم.


دکتر بهرا در پایان گفت: کلیۀ طرحهای مسیرگشائی سطح حوزۀ منطقه یک وطرح نجات تبریز(۴۵ متری انقلاب) در فاز اول نیز به طول ۱ کیلومتر با سرعت در حال  اجرا وپیگیری می باشد.

شایان ذکر است شهرداری منطقۀ یک تبریز جندین پروژه کلیدی وحساس در حوزۀ مسیرگشائی وتملک در دست اجرا دارد و طی سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :