به گزارش تبریزمن، تدوین استاندارد فیلترهای هوای نانویی و نانوذرات خاک رس، دو استانداردی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین المللی استاندارد ISO پیشنهاد شده است.

این دو استاندارد اکنون توسط دبیرخانه کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) به ۳۳ کشور عضواصلی کمیته برای رای گیری ونظر دهی ارسال شده است.

لزوم تدوین استاندارد فیلترهای هوایی نانویی به دلیل تولید فیلترهای بهبود یافته با نانوالیاف شامل فیلترنیروگاهی، فیلتر خوردوهای سنگین و سبک و ماسک های تنفسی نانویی است که چند سالی است در کشور تولید می شود، در واقع با استفاده از فناوری نانو کلاس جدیدی از فیلترها ارائه شده اند این فیلترها در مقیاس بالا در کشور تولید می شوند و چندین شرکت خارجی نیز تولید کننده این نوع فیلترها هستند.

همچنین با تبدیل فیلترهای معمولی به فیلترهای نانویی یک سری ویژگی ها و خواصی مطرح می شود که باید مورد بررسی قرار گیرند، در واقع در این استاندارد قرار است ویژگی ها و خواص یک فیلتر نانویی مشخص شده و روش های اندازه گیری آنها ذکر شود.

با توجه به امکان توسعه بازار و صادرات این نوع محصولات و نیاز به استاندارد بین المللی برای این امر، این موضوع در کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو جزء اولویت ها قرار گرفته شده و پیش نویس استاندارد فیلترهای هوای نانویی با همکاری این کمیته و یک شرکت داخلی تولید کننده فیلترهای نانویی تهیه و به سازمان بین المللی استاندارد ارسال شده است.

تدوین استاندارد ویژگی های نانوکلی یا نانوذرات خاک رس نیز به عنوان دومین پیشنهاد ارسال شده است.

تدوین این استاندارد به دلیل نیاز کشور و جوامع بین المللی در آینده به این فناوری است.

اکنون در کشور نانوکلی توسط چند شرکت نوپا در حال تولید است و در دنیا هم چندین کشور این محصول را تولید می کنند، نانوکلی کاربردهای بسیار زیادی دارد و یکی از اولویوت های نانومواد در کشور است که در آینده نزدیک در کشور و در سطح جهانی بازار بزرگی پیدا خواهد کرد.

پیش نویس اولیه این استاندارد با همکاری کمیته استاندارد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و یک تیم دانشگاهی تهیه شده است، در این استاندارد مهمترین پارامترها و ویژگی های نانوکلی با توجه به کاربردهای آن و روش های اندازه گیری این پارامترها ارائه خواهد شد، این دو استاندارد می بایست مراحل مختلف تدوین استاندارد بین المللی را طی کنند تا منتشر شوند.

درحال حاضرسه استاندارد بین المللی درحوزه فناوری نانو با رهبری ایران تدوین شده است و ایران جزء ۹ کشوری است که در حوزه فناوری نانو در سازمان بین المللی استانداردسازی مسئول تدوین استاندارد بوده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :