به گزارش تبریزمن، با عنایت به درخواست سازمان ورزش شهرداری تبریز مبنی بر اینکه در مسابقات لیگ یک کشوری با نام ماشین سازی شهرداری تبریز حضور پیدا خواهند نمود جلسه ای در هیأت فوتبال استان با حضور مدیر عامل باشگاه شهرداری تبریز و مدیر عامل باشگاه ماشین سازی و نیز با حضور نائب رئیس و دبیر هیأت فوتبال تشکیل و پیش نویس صورتجلسه انتقال امتیاز هر دو باشگاه به یکدیگر مورد بحث و بررسی واقع گردید.

مقرر شد پس از تائید مالک باشگاه (شهرداری تبریز ) به امضاء مدیر عامل هر دو باشگاه و هیأت فوتبال استان رسیده سپس جهت انتقال امتیاز و شرکت در مسابقات لیگ های مربوطه به دستگاه های ذیربط از جمله اداره ورزش و جوانان و سازمان لیگ جهت برنامه ریزی از طریق هیأت فوتبال منعکس گردد.

هیأت فوتبال استان از آنجائیکه مالکیت هر دو باشگاه را شهرداری تبریز می داند هیچگونه مخالفتی در ارتباط با جابجایی امتیاز باشگاه ها را نداشته و شرکت باشگاه ماشین سازی تبریز در لیگ یک مسابقات فوتبال بلامانع می داند.

  DSC_0587

VDSC_0588 DSC_0589

DSC_0594 DSC_0590 DSC_0591

DSC_0586 DSC_0592 DSC_0584 DSC_0582 DSC_0581 DSC_0580


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :