به گزارش تبریزمن،یک عکاس اندونزیایی در جاکارتا تصاویری نادر از دو قورباغه درختی در هنگام بارش باران ثبت کرده که برای خیس نشدن، از گل ها به عنوان چتر استفاده می کنند.

سرپناهی برای در امان ماندن از باران

سرپناهی برای در امان ماندن از باران

سرپناهی برای در امان ماندن از باران

سرپناهی برای در امان ماندن از باران

سرپناهی برای در امان ماندن از باران

سرپناهی برای در امان ماندن از باران

سرپناهی برای در امان ماندن از باران

سرپناهی برای در امان ماندن از باران


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :