تیم تنها متشکل از مربی نیست بلکه یک تیم فوتبال دارای ابعاد مادی و معنوی است و نارسایی و ضعف در هر کدام از این ابعاد است که می تواند روند موفقیت تیم را دچار مشکل نماید .که در تراکتور امروز و این فصل ضعف ها ،نارسایی ،کارشکنی ها و مشکلات بزرگی در هر دو بعد وجود دارد و در صورت عدم اصلاح این نارسایی نه تونی که هیچ مربی دیگری امکان موفقیت در تراکتور را نخواهد دشت .

سرویس ورزشی تبریزمن: در زبان شناسی، مفاهیم که تحت عنوان Concepts  نام برده می شوند دارای جایگاه بسیار مهمی در انتقال معانی بین انسانها هستند و شاید بتوان ادعا کرد که بدون وجود مفاهیم و یا سازه ها امکان تبادل نظر بین انسانها غیر ممکن می شد.

مفاهیم عباراتی هستند که گاها بار معنایی چندین جمله را بر دوش می کشند وخلاصه اینکه در نبود مفاهیم بشر باید برای ارتباط با دیگران از جملات خیلی طولانی استفاده می کرد . از این روی یکی از مهم ترین مباحث در روش شناسی و مطالعات علوم انسانی بحث روی فضای مفهومی سازه ها یا مفاهیم هست .یکی از سازه ها و مفاهیمی که در زندگی روزمره ما وارد شده است و خیلی وقت ها انسانها بدون درک فضای مفهومی اش آن را بین خود رد و بدل می کنند ،سازه یا مفهوم »تیم »است .

تراکتور

تیم عبارتی انگلیسی است و به مفهوم دسته یا گروه می باشد . چیزی که گروه یا دسته را از تجمعی از انسانها متمایز کرده و مفهوم تیم بودن به آن می بخشد وجود نظم و انسجام بین اعضای گروه می باشد . پس وقتی که صحبت از «تیم فوتبال» می شود مد نظرمان به طور اصلی باید دسته یا گروهی از انسانها باشد که دارای نظم و انسجامی در بین خود هستند .

اما سوال اینجاست که عامل انسجام بخش در داخل گروه چیست. بی شک خیلی جوابها برای این سوال می توان داد اما غالب متخصصین بر لزوم وجود اهداف ،انگیزه ها و ارزشهای مشترک به عنوان عنصر نظم بخش و انسجام بخش فعالیت های گروهی و تبدیل دسته به گروه یا تیم تاکید می کنند . در واقع همین اهداف ،انگیزه ها و ارزشها را می توان به عنوان فونداسیون و زیربنای فعالیت تیمی محسوب کرد که همه اعضا را به شکل مجموعه ای منسجم درآورده و فردیت و تلاش برای منافع فردی را به تلاش برای جمع و موفقیت گروهی تبدیل می کند .

تراکتورسازیدر یک تیم فوتبال اهداف بسته به جایگاه تیم ها ،منابعی که در اختیار دارند و چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده اند ،تعیین می شوند . در تیم فوتبال تراکتورسازی که به عنوان قهرمان واقعی و نایب قهرمان اسمی لیگ گذشته وارد رقابتهای لیگ امسال شده است، هدف قهرمانی در لیگ ترسیم شده و کلیه برنامه ریزی های تیم در ظاهر برای نیل به این هدف انجام گرفته بود و مدیریت تیم در ابتدای فصل قول قهرمانی این تیم را به هواداران داده بود . هدفی ملموس ،دست یافتنی و مورد انتظار برای تراکتور و طرفداران بیشمارش . اما تحقق این هدف در یک تیم به واسطه اینکه تیم متشکل از اجزای متعددی است نیازمند هماهنگی بین بخشی گسترده و برخورداری از اهرم های مادی و معنوی متعددی است .

اهرم های معنوی عبارتند از انگیز ه ها و ارزش هایی که بتوانند به عامل انسجام بخش ،نظم بخش و تحرک آفرین برای اعضا تبدیل شوند . وضع موجود تراکتور به لحاظ بازیکنانی که در ابتدای فصل در اختیار گرفت، نشان داد که در این تیم شاید نتوان به عناصر انگیزشی و ارزشی مشترک دست یافت .

بی شک ایجاد ارزش های مشترک پایدار در فوتبال غیرحرفه ای و بازیکنان غیر حرفه ای تر فوتبال ایران امری سخت و مشکل است . ارزشهایی مانند حرفه ای گری ،وجدان کاری ، تلاش برای دست یابی به هدف ،حس مسئولیت پذیری و تعلق گروهی . به خصوص ایجاد این ارزشها در بین بازیکنانی که هر کدام به دلایلی نه چندان فوتبالی و گاها به اجبار سربازی در تیمی رقیب برای تیم های قبلی خود دور هم جمع شده اند ،سخت تر و غیر ممکن تر است .

همین عامل باعث شد که تیم فوتبال تراکتور سازی در این فصل تبدیل به تیمی فاقد ارزش های زیربنایی برای تیم بودن شود امری که مدیریت در ابتدای فصل خواسته و یا ناخواسته مسبب اصلی آن بود . زمانی که شاکله و هسته اصلی تیم با عدم نگهداری بازیکنانی که سالها برای آن زحمت کشیده و هسته اصلی و ثقل ارزشی آن را ایجاد کرده بودند ،فرو پاشید .

بازیکنان قدیمی و با تعصب از تیم کنار گذاشته شدند و تیمی متشکل از بازیکنان سرباز شکل گرفت . از همین جا بود که وجه دوم معنوی تیم یعنی عامل انگیزه نیز دچار مشکل شد . زیرا بازیکنان انگیزه های مالی برای ادامه حضور در تراکتور ندارند و حضورشان تنها منوط به پایان خدمت وظیفه شان هست لذا تلاش چندانی برای تیم نمی کنند که موید این امر پذیرش راحت شکست از سوی آنها در بازی ها متعدد و عدم تلاش برای جبران نتیجه علیرغم فریادهای تونی در کنار زمین می باشد .

از طرف دیگر به دلیل استقبال کم تماشاگران از بازی های خانگی تراکتور، پیوند عاطفی قوی بین تماشاگران و بازیکنان جدید شکل نگرفنه و لذا فقر عنصر انگیزشی در تیم و بازیکنان به شدت مشهود است . از سوی دیگر به دلیل ضعیف مدیریت، مشکلات مالی در تیم افزایش پیدا کرده و هنوز در هفته ۱۱ لیگ تیم فاقد اسپانسور می باشد .

 از طرف دیگر افزایش هجمه ها به تونی به ویژه از سوی رسانه های گروهی و عدم همراهی تماشاگران و مدیریت با تونی در هفته های اخیر به ضعف انگیزه و روحیه در این مربی بزرگ منجر شده است و غالب جامعه خبری استان و حتی برخی طرفداران بی خبر از مشکلات فراروی تونی و تنها با تحریکات عده ای خاص اقدام به تخریب مربی ای می کنند که تراکتور بخش قابل توجهی از موفقیت های خود را مدیون اوست .

بنابراین باید هوشیارانه و با دقت تمام از سوی منتقدان تونی که عدم موفقیت تیم را در ضعف عملکرد او می دانند این نکته مورد توجه قرار بگیرد که تیم تنها متشکل از مربی نیست بلکه یک تیم فوتبال دارای ابعاد مادی و معنوی است و نارسایی و ضعف در هر کدام از این ابعاد است که می تواند روند موفقیت تیم را دچار مشکل نماید .که در تراکتور امروز و این فصل ضعف ها ،نارسایی ،کارشکنی ها و مشکلات بزرگی در هر دو بعد وجود دارد و در صورت عدم اصلاح این نارسایی نه تونی که هیچ مربی دیگری امکان موفقیت در تراکتور را نخواهد دشت .


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :