سه روز دیگر اگر انتخابات به دور دوم نکشد، مسیر تازه ای در زندگی ما شروع می شود. واقعاً فکر می کنید میان «راه و نگاه» نامزدها تفاوتی وجود ندارد؟ …  در چند روز آینده حتی اگر شما قصد رای دادن نداشته و انتخابات را تحریم کرده باشید، یک نفر «رئیس جمهور» ایران می شود و بخش بزرگی از نان، سایبان، جان، آزادی، امنیت و… همه ما تحت تاثیر قرار می گیرد. ۳ روز دیگر این دقیقه ها …

تبریزمن، سرویس سیاسی: روزهای آینده همین دقیقه ها نتایج انتخابات مشخص شده است:

حسن روحانی دوباره رئیس جمهور شد.

رئیسی، با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و …

خطاب این مطلب با کسانی است که قصد مشارکت در انتخابات را ندارد. آن‌هایی که به قول خودشان انتخابات را تحریم! کرده اند و با سخنان ناامیدانه ‌شان دیگران را نیز از رای دادن سست می‌کنند. این ها افرادی هستند که هیچ راهکار و ایده‌ای عملی برای حل مشکلات کشور ارائه نمی‌کنند و فقط ایجاد کننده جو منفی‌ای هستند که دودش در درجه اول به چشم خود‌شان نیز می‌رود.

وقتی یک قایق غرق می شود و شما هم مسافر آن هستید، نمی توانید یک گوشه بایستید و بگوئید صلاح مُلک خویش خسروان دانند و به من مربوط نیست!… وقتی غرق شد همه با هم غرق می شویم. وقتی سقف فرو بریزد روی سر همه مان فرو می ریزد. نکته دردناک همین جاست. تاوان حرف های پوچ و بی عملی افرادی که انتخابات را تحریم! می‌کنند همه مردم می‌دهند. درست مثل سال ۸۴ که محمود احمدی نژاد با ۱۷ میلیون رای رئیس جمهور شد اما تقریبا” ۱۷ میلیون نفر هم رای ندادند! فراموش نکنیم که ظهور احمدی‌نژاد در فضای سیاسی کشور نیز حاصل مشارکت تنها ۱۲ تا ۱۵ درصدی مردم تهران در انتخابات شورای سال ۸۱ بود. شورایی که احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد و …

سه روز دیگر اگر انتخابات به دور دوم نکشد، مسیر تازه ای در زندگی ما شروع می شود. واقعاً فکر می کنید میان «راه و نگاه» نامزدها تفاوتی وجود ندارد؟ …  در چند روز آینده حتی اگر شما قصد رای دادن نداشته و انتخابات را تحریم کرده باشید، یک نفر «رئیس جمهور» ایران می شود و بخش بزرگی از نان، سایبان، جان، آزادی، امنیت و… همه ما تحت تاثیر قرار می گیرد.

ما مردم ایران در انتخابات پیش رو به قول دکتر روحانی «مابین قاضی و وکیل» یکی را انتخاب خواهیم کرد. انتخاب خواهیم کرد که آیا این کشور به یک قاضی احتیاج دارد یا به یک وکیل که از حقوق مردم دفاع کند…

بیاییم تا در زمان بسیار کوتاه باقیمانده وقت، انرژی و تمرکزمان را صرف متقاعد کردن مخالفان مان نکنیم. کسی که می خواهد به آقای رئیسی، میرسلیم و … رای بدهد تصمیم اش را گرفته است و نظرش محترم. این انرژی را صرف دوستان منفعل مان بکنیم. کسانی که در دایره نزدیک خود ما قرار دارند و می‌توانیم روی آنها تاثیر بگذاریم که بیایند و رای بدهند. همان عزیزانی که همه مان دستکم دو سه نفرشان را پیرامون مان داریم که نتوانستند «هیچ راهکار کارآمد و عملی جایگزین رای ندادن» ارائه کنند. انرژی تان را صرف این دوستان بکنید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :