یک مجله آمریکایی در گزارشی دلیل دردناک بودن محل گزیدگی حشرات را بررسی کرد.

به گزارش تبریزمن، مجله آمریکایی «وایرد» با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: نیش حشرات مانند فرو کردن نوک مداد به پوست، ریختن یک قطره بسیار داغ روغن و یا هیدروکلریک اسید داخل بریدگی روی پوست و یا راه رفتن بر روی زغال چوب در حالیکه یک میخ زنگ‌زده داخل پاشنه پا فرو رفته، بسیار دردناک است.

«جاستین اشمیت» زیست‌شناسی که از علم شیمی نیز سررشته دارد درخصوص نیش انواع حشرات و اینکه چرا هر کدام از آن‌ها احساس متفاوتی در فرد گزیده شده ایجاد می‌کنند، تحقیقات زیادی انجام داده است.

اشمیت می‌گوید این «تصور درد» است که باعث می‌شود ما پس از گزیده شدن، درد شدیدی را در محل نیش احساس کنیم. حقه‌ای که بدن ما به کار می‌برد تا خبرهای مربوط به صدمه وارد شده را از طریق تحریک عصب‌های حسی که پیام‌های دریافتی را به سرعت از طریق میلیاردها عصب مشابه به مغز می‌رسانند، مخابره کند.

با این وجود، اشمیت درخصوص نیش حشراتی که سمی هستند اما دردی ایجاد نمی‌کنند هشدار داد. بدلیل آنکه فرد گزیده شده دردی احساس نمی‌کند، پیام درد نیز مخابره نمی‌شود. در حالی که نیش برخی از حشرات می‌تواند باعث از کار افتادن ارگان‌های داخلی بدن و حتی مرگ فرد شود.

انواع گوناگون حشرات ترکیبات متفاوتی در نیش‌های خود دارند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سم موجود در نیش حشرات نیز در طول تاریخ تکامل یافته است. این روند تکاملی برای انواع گوناگون حشرات یکسان نبوده است.

دلیل آنکه نیش زنبور عسل دردی به اندازه سوزاندن پوست با سیگار ایجاد می‌کند، این است که غشای سلولی پوست در محل گزیدگی بوسیله ملیتین موجود در سم این زنبور از بین می‌رود. اما نیش زنبورهای غیرعسلی نازک‌بال کینین‌های موجود در سم آن‌ها، دردی عمیق و شدید ایجاد می‌کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :