به گزارش تبریزمن،چشمه “سحرآمیز”،واقع در پارک ملی چاپادا، در ۴۰۰ کیلومتری ایالت باهیای برزیل قرار د ارد.این چشمه عمقی ۳۶ متری دارد و آب آن آنقدر شفاف است که صخره ها و تنه های درختان قدیمی در کف آن قابل رویت است. هنگامی‌ که خورشید در سمت راست است نور از یک شکاف وارد می‌شود و انعکاسی آبی رنگ ایجاد می کند. دسترسی به این دریاچه به دلیل حفاظت محیطی و اکوسیستم نادر و خاصش، بسیار محدود است.

چشمه‌ای سحرآمیز در برزیل

چشمه‌ای سحرآمیز در برزیل

چشمه‌ای سحرآمیز در برزیل

چشمه‌ای سحرآمیز در برزیل


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :