هنوز سرچشمه آب زیر واحدهای مسکونی باغمیشه پیدا نشده است.

به گزارش تبریزمن، ماجرا از آنجا آغاز شد که نامه ای با مضمون درخواست کمک مبنی بر پیدا کردن منشاء یک چشمه زیر مجتمع مسکونی به باشگاه خبرنگاران جوان تبریز رسید.

در این نامه اعلام شده بود: اسناد پیگیری ها و مدارک ساکنان این منطقه نشان می دهد آنها از ماهها قبل این موضوع را به آب منطقه ای آب و فاضلاب و شهرداری رسانده اند اما ادارات هرکدام دیگری را مسئول رسیدگی اعلام کرده اند .

برای بررسی میدانی موضوع خبرنگارباشگاه خبرنگاران به همراه تصویر بردار به محل سوژه رفت .

بر اساس گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از ساکنان آن مجتمع مسکونی جریان آب به نوعی به بیرون هدایت شده است تاکنون به شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای شهرداری مراجعه کرده و اطلاع دادیم و پس از نمونه برداری و انجام آزمایش اعلام کردند این آب مربوط به ترکیدگی لوله آب، شرکت آب و فاضلاب نمی باشد.

یکی دیگر از همسایه ها می گوید :حدود ۴ سالی است در چاه آسانسور خانه ی آنها آب جمع می شودامامنشاء آن معلوم نیست و آنها هر روز مجبورند این آب را تخلیه کنند.

کارشناسان شهرداری هم با مشاهده چشمه آب گفته اند باید آب و فاضلاب رسیدگی کند آب و فاضلاب می گوید آب منطقه ای مسئول آبهای روان است .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :