برای احیای دریاچه ارومیه پساب فاضلاب تبریز نیز به میان می آید تا با اتکای آن شاید روند احیای دریاچه مذکور با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه شود.

به گزارش تبریزمن، دریاچه ارومیه یکی از دغدغه های جدی زیست محیطی کشور محسوب می شود که در طول سالیان اخیر در صدر اخبارهای زیست محیطی قرار گرفته است.

اقدامات متعددی برای احیای این دریاچه تاکنون عملیاتی شده که البته با توفیقات مطلوب اثری نیز همراه بوده،اما همچنان تا بازگشت به شرایط ایده آل گذشته فاصله بسیاری وجود دارد.

*عزم وزارت نیرو برای احیای دریاچه ارومیه

اگر چه معضل دریاچه ارومیه در قالب مسائل زیست محیطی قابل تعریف است،اما چالش و عمق نگرانی ها در این خصوص به میزانی است که تنها با همیاری و هم افزایی دیگر نهادهای ذیربط،امکان مدیریت این بحران وجود ندارد.

وزارت نیرو از نمونه دستگاه هایی است که می تواند نقش بسزایی را در این عرصه ایفا کند،حمید چیت چیان عالی ترین مقام این وزارتخانه ،،چندی پیش در مراسم آغاز عملیات اجرایی واحد دوم تصفیه خانه فاضلاب شهری تبریز عنوان کرد:به دلیل عدم تامین حقابه دریاچه ارومیه به میزان کافی در گذشته، مشکل پسروی آب دریاچه ارومیه ظهور و بروز پیدا کرد.

وی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران عنوان کرده:بر اساس تدابیر اتخاذ شده در ستاد احیای دریاچه،مقرر است شهرهایی که در اطراف و پیرامون حوزه دریاچه قرار گرفته اند،فاضلاب هایشان را تصفیه و پساب آن را از طریق خط لوله به دریاچه ارومیه منتقل کنند.

بر اساس برنامه ریزی های تنظیم و طراحی شده با ایجاد خط انتقال که در مدت سه سال به بهره برداری می رسد، پساب تصفیه خانه مورد اشاره به دریاچه ارومیه متصل می شود و تا زمانی که این نیاز برای احیای دریاچه مورد اشاره احساس شود،روند مذکور ادامه خواهد داشت.

*افزایش ۵۶ سانتیمتری سطح تراز دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته

معصومه ابتکار،رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور نیز که چندی پیش به همراه رئیس جمهور و هیات دولت از این دریاچه بازدید کرده بود در خصوص وضعیت فعلی این دریاچه عنوان کرده که افزایش تراز آب در مقایسه با بدترین شرایط این دریاچه،بیش از ۱ متر افزایش داشته است.

وی می افزاید:این افزایش تراز در مقایسه با سال گذشته نیز ۵۶ سانتیمتر برآورد شده است.

ابتکار در گفتگویی با رسانه ها،نیز عنوان کرده که صرفا با اقدامات مکانیکی نمی توان به احیای این دریاچه امیدوار بود و در کنار اتخاذ چنین تدابیری باید اقدامات دیگری اعم از اصلاح الگوی کشت،بهره گیری ازسیستم های آبیاری نوین،اصلاح شیوه مصرف آب و دادن حقابه دریاچه نیز بصورت مداوم مدنظر قرار گیرد.

* مالچ پاشی در ۴۸۰ هکتار از اراضی پیرامونی دریاچه ارومیه

یکی از پیامدهای خشکی دریاچه ارومیه به بروز پدیده گرد و غبار باز می گردد که عمدتا مالچ پاشی به عنوان راهکاری برای مدیریت و برون رفت از این معضل مد نظر قرار می گیرد.

در همین راستا،ریاست سازمان محیط زیست عنوان داشته که بر اساس برنامه ریزی های تنظیم و طراحی شده،تاکنون قریب به ۴۸۰ هکتار از اراضی پیرامونی دریاچه مذکور مالچ پاشی شده است.

طرح تثبیت ۲۰ هزار هکتار از بستر های شنی اطراف دریاچه ارومیه از دیگر اولویت هایی است که بنابر اظهار ابتکار در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است در حال حاضر عرصه آبی دریاچه ۳ هزار کیلومتر و آب دریاچه نیز ۳ میلیارد متر مکعب برآورد می شود که بازگشت به شرایط مطلوب دوران گذشته،مستلزم تامین ۱۳ میلیارد متر مکعب آب خواهد بود،امری بسیار دشوار و زمانبر که مستلزم تامین اعتبارات ملی خاص به خود است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :