به گزارش تبریزمن، ریواس گیاهی است که بصورت طبیعی و دیمی، اغلب در مناطق کوهپایه و سردسیر رشد می کند.این محصول در بهار و در منطقه بزقوش بخش کندوان و بخش کاغذکنان میانه در آذربایجان شرقی به وفور می روید.

 

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه

چیدن ریواس از مراتع شهرستان میانه


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :