کارخانجات واگن سازی ملی روسیه، که از بزرگترین کارخانه های این کشور است، در شهر اوکای روسیه قرار دارد.

به گزارش تبریزمن،

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :