معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی گفت : کارگاه طرح نامه نویسی ویژه سازمانهای مردم نهاد و کارشناسان امور جوانان شهرستانها در منطقه زیبای گردشگری سد امند برگزار می گردد.

به گزارش تبریزمن، امیرتقی زاده معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با بیان این مطلب که در بسیاری از مواقع طرحهای اجرایی در استان سنخیتی با آسیب یا نیاز اجتماعی ندارند افزود : دلیل این امر عدم آشنایی مجریان از اولویتها و برنامه های قابل اجرا در استان و همچنین عدم آشنایی با نحوه تدوین طرح های فرهنگی هست که همین امر نبود پیوست فرهنگی برای طرح های عمرانی را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد از قابلیت های فروانی در اجرای برنامه ها در سطح استان می باشند اظهار کرد: سمت دهی به فعالیت های این سازمانها و آگاه سازی دبیران سازمانهای مردم نهاد از طرح های اولویت دار و حساس سازی این نهادهای غیر دولتی به مسائل و مشکلات روز جامعه زمینه همکاری این نهادهارا فراهم نموده و میتوانند به عنوان بازوی اجرایی در کنار دستگاههای دولتی نقش افرینی کنند.

تقی زاده اولویت اصلی طرح های حمایتی را در قالب کاهش آسیب های اجتماعی،کارآفرینی و توسعه ورزش همگانی بیان کرد و ادامه داد : از طرح های سازمانهای مردم نهاد در این حوزه حمایت میگردد. وی با دعوت از کلیه هنرمندان جهت مشارکت در حل آسیب های اجتماعی بازبان هنر ، خلاقیت در قالب هنر یکی از زمینه های مورد پذیرش عموم جامعه در حل مشکلات است که هنرمندان جوان باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.

دومین دوره توانمند سازی دبیران سازمانهای مردم نهاد که همراه با برنامه های گردشگری و تفریحی و همچنین برنامه های جنبی فرهنگی خواهد بود با مشارکت اداره ورزش شهرستان تبریز و شرکت ژئو تجارت سیمرغ سد امند در روز دوشنبه ۱ شهریور در منطقه گردشگری سد امند برگزار خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :