بچه ها راحت هستند. آنها روی مردم استفراغ می کنند بدون اینکه نیازی به عذرخواهی باشد.

آنها در مکان های عمومی گریه می کنند بدون اینکه نیاز باشد دلیلش را توضیح دهند. و در کالسکه خود می نشینند و دور می زنند بدون اینکه نیاز باشد جایی را بلد باشند و نقشه بخوانند. اما حالا «Kolcraft» یک شرکت تولیدات کودک آمریکایی، کالسکه ای برای بزرگترها ساخته که می توانند یکی از این موارد را تجربه کنند.

این شرکت یک کالسکه خیلی بزرگ ساخته که به بزرگترها ایده بهتری از آنچه کودکانشان تجربه می کنند می دهد. البته این کالسکه خریدنی نیست و فقط می توانید یک دور آزمایشی با آن بزنید.

587213_323 587214_255 587215_763 587216_605


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :