مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی از کاهش ۱٫۲ درصدی ولادت و ۳٫۱ درصدی فوت در استان خبر داد.

به گزارش تبریزمن، علی جعفری‌آذر اظهار داشت: در چهار ماهه امسال ۲۳ هزار و ۹۴۲ نفر در استان آذربایجان‌شرقی ولادت روی داده که ۱۲ هزار و ۴۸۸ نفر ۵۲ درصد پسر و ۱۱ هزار و ۴۵۴ نفر ۴۸ درصد دختر بودند.

وی افزود: ۷۰ درصد ولادت‌ها ۱۶ هزار و ۸۷۹ نفر در مناطق شهری و ۳۰ درصد ۷ هزار و ۶۶ نفر در مناطق روستایی روی داده است.

جعفری‌آذر ادامه داد: تبریز با ۱۰ هزار و ۸۴۱، مراغه با یک هزار و ۶۷۵ و مرند با یک هزار و ۴۶۴ ولادت بیشترین ولادت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و خداآفرین با ۱۸۸، چاراویماق ۲۳۵ و کلیبر ۳۱۷ ولادت به ترتیب کمترین ولادت را در استان آذربایجان شرقی داشته‌اند.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در چهار ماهه امسال ۲۳ هزار و ۹۴۲ ولادت رخ داده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در همین زمان که ۲۴ هزار و ۲۲۱ ولادت رخ داده بود از کاهش ۱٫۲ درصد ولادت در استان را نشان می‌دهد.

کاهش ۳٫۱ درصدی فوت در آذربایجان‌شرقی

وی در ادامه با بیان اینکه در چهار ماهه امسال ۷ هزار و ۱۲۷ نفر در استان فوت کرده‌اند، اظهار داشت: ۴ هزار و یک نفر ۵۶ درصد از فوت شدگان در استان مرد و ۳ هزار و ۱۲۶ ۴۴ درصد زن بودند.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: ۵ هزار و ۵۲ نفر ۷۱ درصد در مناطق شهری و ۲ هزار و ۷۵ نفر ۲۹ درصد از فوت شدگان در مناطق روستایی رخ داده است.

جعفری‌آذر تصریح کرد: تبریز با ۳ هزار و ۳۳۰، مراغه با ۴۸۹ و مرند ۴۶۷ بیشترین فوت استان و چاراویماق با ۴۶، ورزقان ۶۶ و خداآفرین با ۸۰ فوت به ترتیب کمترین فوت را  در آذربایجان‌شرقی به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: در چهار ماهه امسال که ۷ هزار و ۱۲۷ فوت در استان به ثبت رسیده در مقایسه با سال گذشته در همین مدت فوت که ۷ هزار و ۳۵۲ نفر نشانگر کاهش ۳٫۱ درصد فوت در استان است.

کاهش هفت دهم درصدی ازدواج

جعفری‌آذر در بخش دیگری از این گفت‌وگو به میزان ازدواج در استان اشاره کرد و گفت: ۱۲ هزار و ۶۸۵ ازدواج در چهار ماهه امسال ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۲ هزار و ۷۷۷ واقعه بود از کاهش هفت دهم درصدی ازدواج در استان را نشان می دهد.

افزایش ۵٫۹ درصدی طلاق

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی از افزایش میزان طلاق به میزان ۵٫۹ درصد در چهار ماهه امسال در استان خبر داد و افزود: ۲ هزار و ۶۸۰ طلاق در استان در چهار ماهه امسال به ثبت رسیده که این میزان در سال گذشته در همین مدت ۲ هزار و ۵۳۱ واقعه بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :