شهردار منطقه پنج تبریز از کنترل و کاهش هزینه های جاری این منطقه خبر داد و گفت: بودجه منطقه پنج در سالجاری ۲ هزار میلیارد ریال بود که ۸۵ درصد آن در بخش عمرانی و ۱۵ درصد در امورات جاری هزینه می شود.

به گزارش تبریزمن، یعقوب هوشیار تصریح کرد : نسبت هزینه های جاری به بودجه عمرانی در سه سال اخیر از ۲۵ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

 

شهردار منطقه پنج در ادامه افزود : کاهش هزینه های جاری از سیاست های اصلی این منطقه است که در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه به منظور کاهش هزینه ها از خریدهای غیر ضروری خودداری می شود اظهار داشت  : با تشکیل کمیته هایی در بخش های مختلف از میزان هزینه های جاری کاسته شده است .

هوشیار همچنین به قدردانی معاونت اداری و مالی شهرداری از این منطقه در کنترل هزینه های جاری اشاره نمود و گفت : کمیته تدوین بودجه سال ۹۵ در منطقه تشکیل شده که بزودی جلسات بررسی بودجه پیشنهادی برگزار و سعی  می شود میزان هزینه جاری کنترل شود.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :