به گزارش تبریزمن، دو کاپیتان اصلی تراکتورسازان، این روزها رابطه خوبی بایکدیگر در تمرینات این تیم دارند و سعی کردند تا بازوبند سرگروهی این تیم تبدیل به حاشیه جدید برای این تیم نشود.

به گزارش تبریزمن، بعد از حضور کاپیتان سابق تراکتورسازان در این تیم، کاپیتان فعلی این تیم عنوان کرد که خود، بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازوی کیانی می بندد. این دو بازیکنان این روزها در تمرینات تراکتوری ها ارتباط خوبی نیز با یکدیگر دارند تا بحث بستن بازوبند سرگروهی تبریزی ها تبدیل به حاشیه جدیدی برای این تیم نشود.

بعد جدا شدن مهدی کیانی در ابتدای لیگ پانزدهم، محمدرضا ایرانپوریان بازوبند سرگروهی این تیم را به بازو می بست و با حضور مجدد کیانی در این تیم، وی مجددا تبدیل به سرگروه اصلی این تیم در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر خواهد شد.

01082963


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :