یکی از کتاب فروشی های تبریز در یک اقدام جالب فرهنگی کتابهای خود را رایگان به امانت میدهد.

به گزارش تبریزمن، این شهروند در متن خود آورده است: از همان اول که وارد می شوی زرق و برق محیط تو را می گیرد شلوغ است و چشم ها خیره به ویترین ها قیمتها همه نجومی و اجناس همه مارکدار اما در گوشه همین برج بلند و پاساژ پر زرق برق مغازه ای است که اجناسش دست دوم است اما نیاز و غذای روح است.غذایی که رایگان به امانت داده می شود.

امانت رایگان کتاب

این چندتا تصویر تقدیمتان جهت معرفی و شناساندن و برداشتن قدمی در راه بالا بردن سطح مطالعه همشهریان و در نوبه خود یک اولین دیگر اینجا بنیاد فرهنگی و هنری آقای علیپور است که  دو سال است رایگان کتاب امانت می دهد به کتابخوان ها…

تبلیغات نیست چرا که خودشان تا به حال هیچ تبلیغاتی نکرده اند و هم صحبت که می شوی می گویند همین که شما می روی وبا یک دوست دیگر می آیی بهترین تبلیغات و هدیه است . انسان و استاد وارسته و خوش صحبتی هستند.

آدرس:فلکه دانشگاه برج بلور


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :