مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: کتاب و کتابخوانی، آیینه رشد مدنی و فرهنگ و تمدن جوامع بشری است.

به گزارش تبریزمن، محمد محمدپور در این پیام خاطرنشان کرده است: کتابخوانی به مثابه یک رفتار فرهنگی از دیرباز یکی از ویژگی های ایرانیان بوده و جامعه ایرانی از طریق تالیف کتاب های بسیار و ترویج علوم و دانش ها نقشی سترگ در ساختن فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است.

محمدپور اظهار کرده است: در دنیای کنونی که اطلاعات و ارتباطات دروازه ورود به آن محسوب می شود، کتاب، تکامل بخش، راهگشا و به مثابه یک چراغ، روشنگر فضای پیش روی ماست، چراغی که راهنمایی بی بدیل برای یافتن مسیر راستین و اصیل انسانی است.

وی افزوده است: در عصر حاضر مطالعه راهی برای پرکردن اوقات نیست بلکه باید اساس و بنیاد برنامه ریزی اجتماعی و توسعه ملی قلمداد شود و نباید آن را متوجه نهاد یا دستگاه خاصی کرد بلکه باید نهادهای مختلف برای ایجاد و اشاعه فرهنگ مطالعه به ایفای نقش بپردازند.

وی در این پیام آورده است: ما پیرو آیینی هستیم که معجزه آن کتاب است از این رو وظیفه دینی ما حکم می کند که کتاب و کتابخوانی را ارج نهیم و برای ترویج فرهنگ مطالعه تلاشی مستمر و پیگیر داشته باشیم.

محمدپور گفته است: اهمیت کتاب تا بدانجاست که خداوند آیه های رحمت خود را در قالب مصحفی ارزشمند بر پیامبر عظیم الشان اسلام نازل کرده و همگان را به پیروی از آن دعوت می کند و مژده می دهد که یکی از شاخصه های اصلی و متضمن سعادت جامعه، این کتاب انسان ساز است.

وی در این پیام بر میزان بهره برداری از کتاب و آشتی با این یار مهربان و توجه به مفاهیم آن تاکید کرده و آورده است: امیدوارم مردم ایران اسلامی و بویژه آذربایجان مطالعه و کتابخوانی را همواره سر لوحه زندگی خود قرار دهند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :