تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران با کسب ۲۸ مدال طلا ، نقره و برنز عنوان قهرمانی این رشته در هشتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه را از آن خود کرد و سجاد پیرآقایارچمن ورزشکار آذربایجانشرقی با یک طلا و یک برنز به کار خود پایان داد.

به گزارش تبریزمن، تیم ملی دوومیدانی زنان و مردان ناشنوا با کسب هشت مدال طلا ، ۹ نقره و ۱۱ برنز و کسب ۲۳۸ امتیاز عنوان قهرمانی بازی های آسیا و اقیانوسیه را بدست آوردو سجاد پیرآقایارچمن  در پرتاب وزنه طلا و برنز گرفت.

عرفان صفاری در پرتاب وزنه با رکورد ۱۵متر و ۴۱ سانتی متر ، حسین صداقت در پنج هزار متر با رکورد ۱۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ۸۶صدم ثانیه و در ۱۰ هزار متر با رکورد ۳۳ دقیقه و ۴۱صدم ثانیه، مدال طلا گرفتند .

همچنین در پرش ارتفاع محمد هادی صالحی با رکورد یک متر و ۹۹ سانتی متر ، سجاد پیرآقایارچمن با رکورد ۵۶متر و ۶۹سانتی متر در پرتاب وزنه ، مریم عبدی فرد در ۴۰۰ متر با رکورد ۶۵ثانیه و ۱۱صدم ثانیه ، مسلم شیرزاد در ۱۱۰متر با مانع با رکورد ۱۵ثانیه و ۷۴صدم ثانیه و در ۴۰۰متر با مانع با رکورد ۵۶ثانیه و ۹۱صدم ثانیه مدال طلا را کسب کردند.

مونا شیری در پرتاب وزنه با رکورد ۹متر و ۴۴سانتی متر ، مهران سرفراز در پنج هزار متر با رکورد ۱۷دقیقه و ۳۱ثانیه و ۷۶صدم ثانیه ، مریم عبدی فرد در یکهزار و ۵۰۰ متر با رکورد ۵دقیقه و ۲۹ثانیه و ۶۳صدم ثانیه ، تیم در چهار در صد متر با حضور سجاد ماهپور، علیرضا صالحی ، مسلم شیرزاد و هاشم یادگاری با رکورد ۴۳ثانیه و ۶۲صدم ثانیه ، حبیب اله کیا در پرش سه گام با رکورد ۱۳متر و ۵۴سانتی متر ، رضا حیدری در پرتاب دیسک با رکورد ۴۴متر و ۶۶سانتی متر ، صغری ربیعی فرد در پرش طول با رکورد ۴متر و ۷۳سانتی متر ، محمد هادی صالحی در پرش طول با رکورد ۶متر و ۶۲سانتی متر ، مریم عبدی فرد در ۲۰۰متر با رکورد ۲۸ثانیه و ۴۶صدم ثانیه مدال نقره را به دست آورند.

علیرضا صالحی در پرش ارتفاع با رکورد ۱متر و ۹۰سانتی متر ، سجاد ماهپور در ۱۰۰متر با رکورد ۱۱ثانیه و ۳۹صدم ثانیه ، سجاد پیرآقایارچمن در پرتاب وزنه با رکورد ۱۲متر و ۳۴سانتی متر ، حسین صداقت در یکهزار و ۵۰۰ رکورد ۴دقیقه و ۱۴ثانیه و ۵۹صدم ثانیه ، محمد هادی صالحی در پرش سه گام با رکورد ۱۳متر و ۳۸سانتی متر ، مهران سرفراز در ۱۰ هزار متر با رکورد ۳۸دقیقه و ۱۱ثانیه و ۱۴صدم ثانیه ، پرور منصوری در پرتاب دیسک با رکورد ۲۷متر و ۲۹سانتی متر ، یاشار وقار در پرش طول با رکورد ۶متر و ۵۵سانتی متر ، سجاد ماهپور در ۲۰۰متر با رکورد ۲۳ثانیه و ۱۳صدم ثانیه ، مریم عبدی فرد در ۸۰۰متر با رکورد ۲دقیقه و ۳۴ثانیه و ۳صدم ثانیه و احمد روایه با رکورد ۲دقیقه و ۱ثانیه و ۳۳صدم ثانیه مدال برنز را از آن خود کردند.

عرفان صفاری در پرتاب وزنه ، محمدهادی صالحی در پرش ارتفاع ، سجاد پیرآقایارچمن در پرتاب دیسک و مسلم شیرزاد در ۱۱۰متر با مانع رکورد آسیا را بهبود بخشیدند.

پیش از این تیم ملی تکواندو زنان و مردان ایران توانسته بود با کسب دو طلا ، یک نقره و دو برنز عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.

تیم ملی دوومیدانی کشورمان روز پنجشنبه (۱۶مهرماه) به میهن بازمی گردد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :