مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: می‌خواهیم در مناطق آزاد با اهرم “تجارت” موتور صنعت را راه اندازی کنیم.

به گزارش تبریزمن، “اکبر ترکان” در آیین افتتاح پالایشگاه رهام منطقه آزاد ارس گفت: موتور حرکت صنعت کشور باید تابع تقاضای بازار باشد و با موتور تجارت، تولید و صنعت را ایجاد کنیم.

ترکان افزود: در حوزه صنعت، دو سیاست “فشار عرضه” و “کشش تقاضا” وجود دارد که ما سعی کردیم در مناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد ارس که صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است، روش کشش تقاضا را اجرا کنیم.

وی گفت: مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا الگوسازی کنند و تجربه‌ای نو داشته باشند و کشش تقاضا در مناطق آزاد می‌تواند مشوقی برای تغییر مشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

مشاور رئیس جمهور همچنین گفت: برای صنایعی که متوقف هستند یا بخشی از ظرفیت‌های آن‌ها خالی است به جای کمک های پولی، اگر از سرمایه گذار داخل منطقه آزاد بخواهیم که محصول خود را به تولیدی‌های داخل منطقه آزاد سفارش دهد به یک بازی دو سر برد رسیده ایم.

ترکان افزود: دستگاه‌های پرمصرف و چاق نمی ‌وانند در مناطق آزاد به درستی عمل کنند.

وی افزود: قرار است کارهایی که در سرزمین اصلی در حوزه کار، صنعت، تجارت و بازرگانی انجام می‌شود در مناطق آزاد به گونه‌ای دیگر با بهبود و تسهیل در شرایط اجرا شود.

دبیر شورای عالی عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: کمتر از ۱۰ سال به موعد افق ایران ۱۴۰۴ باقی مانده است و اینکه چگونه تاکنون عمل کرده و تا چه میزان موفق بوده‌ایم و چه مسیری را در پیش رو داریم، باید مورد توجه قرار دهیم.

ترکان افزود: مسئولان کشور باید از مناطق آزاد انتظار اجرای سیاست‌هایی در چارچوب افق ایران ۱۴۰۴ را داشته باشند.

مشاور رییس جمهور در پایان گفت: مناطق آزاد قطعه ای کوچک از جغرافیای ایران است که می توانیم سیاست‌ها و استراتژی‌های افق ایران ۱۴۰۴ را در این مناطق پیاده سازی کنیم و در صورت موفقیت آن را به سرزمین اصلی تعمیم دهیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :