عضو هیئت رئیسه فدر اسیون فوتبال گفت: با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشوراز اساسنامه فدراسیون فوتبال ایراداتی را گرفته بر همین اساس کفاشیان از حضور در انتخابات انصراف داد.

به گزارش تبریزمن، امیر عابدینی در گفت‌وگویی در خصوص عدم حضور کفاشیان در انتخابات اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور از اساسنامه فدراسیون فوتبال ایراداتی را گرفته بر همین اساس کفاشیان تصمیم گرفت به خاطر مصلحت بحث انتخابات در این دوره شرکت نکند.

وی ادامه داد: ما سالیان سال با این اساسنامه کار کرده‌ و مجمع‌های گوناگونی را برگزار کردیم و حالا اگر قرار باشد اساسنامه دارای ایراداتی باشد تمامی این کارها زیر سؤال میرود.

عضو هیئت رئیسه فدر اسیون فوتبال گفت: به نظر من مشکل سازمان بازرسی کل کشور بحث اساسنامه نبود بلکه شخص خود  علی کفاشیان بود و با توجه به صحبتی که من با کفاشیان داشتم به نظر من بعید خواهد بود او در این انتخابات ثبت نام کند و باید بگویم عدم حضور کفاشیان در انتخابات فدراسیون فوتبال قطعی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :