عملیات اجرایی کف سازی پیاده رو خیابان دارایی توسط شهرداری منطقه هشت آغاز شد.

به گزارش تبریزمن، با توجه به فرسوده شدن کف پیاده رو خیابان دارایی و نیاز به اجرای بهسازی جهت رفاه حال عابرین پیاده ، عملیات زیرسازی، آماده سازی  و کف گذاری پیاده روی ضلع غربی  خیابان دارایی آغاز شده است.

این عملیات با اجرای مراحل اولیه خاکبرداری آغاز و هم اکنون در مرحله لوله کشی  آب خام و نوسازی انشعابات واقع در این مسیر در حال اجرا است.

گفتنی است طی سالهای اخیر اقدامات اساسی در کف سازی بافت تاریخی شهر انجام شده که کف سازی پیاده راه  تربیت، مقصودیه، کوچه پستخانه، سرای گرجیلر، خیابان های شریعتی، طالقانی، امام، کهنه بازار، کره نی خانه، مقصودیه و ارتش نمونه هایی از آن است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :