رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: کلید مولفه‌های اقتصادی و توسعه پایدار کشور در درون نهفته است و این همان خلاصه اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش تبریزمن، داوود بهبودی، در اولین جلسه شورای اداری استان در سال ۹۵ با اشاره بر لزوم توجه به فلسفه تعیین شعار سال با عنوان “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل “از سوی رهبری گفت: تقریبا ۸ سال است که محور شعار سال همواره روی محورهای اقتصادی تعیین شده است و از زمانی که جنگ و جدال استکبار جهانی از طریق تحریم‌ها با ایران آغاز شد مبحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

وی افزود: برخی مطرح می‌کنند که اصول مطرح شده اقتصاد مقاومتی نشان‌دهنده اقتصاد بسته است و حرکت درون گرا پیش می‌گیرد، در حالی که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی درون‌زایی و برون‌گرایی است، اما متاسفانه در سال‌های اخیر اقتصاد کشور به شدت درون‌گرا بوده و تعاملات خوبی با دنیا در راستای برون‌گرایی نداشته است.

وی گفت: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور به شدت درون‌گرا بوده و تعاملات خوبی با دنیا در راستای برون‌گرایی نداشته است.

بهبودی با اشاره به رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: درون‌زا کردن، برون‌گرا کردن، عدالت بنیان و دانش بنیان و مردمی کردن اقتصاد از مهم‌ترین رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور انجام نشد و متاسفانه در تغییر خصوصی‌سازی دچار ساده انگاری شدیم.

وی تاکید کرد: تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :