به گزارش تبریزمن، سعید حاجی زاده رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر تبریز درباره کنک مالی شورای شهر تبریز به تیم تراکتورسازی به تبریزمن گفت:باشگاه تراکتورسازی در خواستی به شورای شهر دادند مبنی بر اینکه شورای شهر مساعدتی به این باشگاه کند.

وی در ادامه توضیح داد:باشگاه تراکتورسازی از شورای شهر درخواست مساعدت غیر نقدی کردند که روز سه شنبه در جلسه شورا تمامی اعضاء به اتفاق مصوب شد این مساعدت انجام شود و پس از تایید فرمانداری و مراحل قانونی این مساعدت و کمک غیر نقدی انجام شود، این مساعدت به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان می باشد که محلی را با کاربری تجاری در اختیار این باشگاه قرار دهند.

حاجی زاده در پاسخ به اینکه علت در خواست کمک غیرنقدی باشگاه تراکتورسازی از شورای شهر چیست گفت:رویکرد شورای شهر تبریز بر این است که تیم تراکتورسازی در طول فصل نیاز مالی نداشته باشد و با این شرایط بتواند توانمندی های خود را در لیگ نشان دهد و بر همین اساس تصمیم براین شد محلی با کاربری تجاری در اختیار این باشگاه قرار گیرد تابتواند درآمد پایداری داشته باشد و تیم تراکتورسازی نیز مختار است این محل تجاری را بفروشد و یا کار اقتصادی انجام بدهد تا در مقطعی از لیگ مشکل مالی نداشته باشند.

عضو شورای شهر تبریز در پاسخ به اینکه آیا این مساعدت ها صرف تیم تراکتورسازی است یا دیگر تیم ها است نیز گفت:باشگاه ملی پوشان که در لیگ دسته دوم حضور دارند نیز مثل تراکتورسازی از ما در خواست کمک مالی کردند که شورای شهر نیز مبلغ ۲۵ میلیون تومان به این باشگاه دادیم که این باشگاه خود یک باشگاه خصوصی است، ما در دیگر رشته های ورزشی نیز حمایت می کنیم و شهرداری تبریز در این زمینه فکر نمی کنم کم کاری کرده باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :