تفاهم نامه مشترک هماهنگی «کنترل دخانیات در پارکها» بین سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و مرکز بهداشت تبریز منعقد شد.

به گزارش تبریزمن، این همکاری مشترک در راستای کنترل دخانیات در سطح پارکها و فضاهای سبز موجود در شهر تبریز بوده و طی آن ساز و کارهایی جهت کاهش مصرف دخانیات در این محیط ها اجرایی شده است.

نصب بنرهای تبلیغی در پارکها و سطح شهر با هماهنگی سازمان پارکها، تهیه بنرهای تبلیغاتی در مورد مضرات سیگار و قلیان توسط مرکز بهداشت، نصب پوستر در سردر پارکها با شعار سالم سازی فضاهای تفریحی از دخانیات و مواد غذایی غیر مجاز و غیر بهداشتی، آموزش و تفهیم تصمیمات اتخاذ شده در زمینه مسائل بهداشتی برای کلیه مسئولین غرفه ها در پارکها ، ایجاد تیم های مشترک نظارتی بین مرکز بهداشت و سازمان پارکها جهت بازرسی از کلیه غرفه های پارکها از جمله تصمیمات و مفاد این تفاهم نامه مشترک است.

همچنین طرح بازدید ضربتی از دو پارک باغلارباغی و ائل گلی،  تذکر اولیه جهت حذف قلیان از غرفه های پارکها، ممنوعیت عرضه قلیان در هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه های پارک ائل گلی توسط سازمان پارکها و فضای سبز تبریز و نصب بنرهای تبلیغاتی مضرات دخانیات از جمله اقدامات انجام یافته در راستای اجرای مفاد این تفاهم نامه است.

پایلوت طرح «پارک بدون دخانیات» در بخشی از ائل گلی اجرا می‌شود

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز به موضوع اتخاذ تدابیری جهت اختصاص بخشی از پارک ائل گلی جهت اجرای طرح «پارک بدون دخانیات» اشاره کرده و گفت: این موضوع به طور پایلوت ابتدا از طریق اطلاع رسانی به شهروندان در بخشی از پارک اجرا می شود.

مهندس محمدحسین حسن زاده ادامه داد: متاسفانه فرهنگی نادرست در بین برخی از شهروندان جا افتاده که هنگام آمدن به پارکها با خود قلیان نیز می آورند که برای جلوگیری از این امر نیز سازمان پارکها و فضای سبز تبریز سرو قلیان در بوفه های فعال و مستقر در اطراف پارک ائل گلی را جمع آوری و ارائه آن را ممنوع کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :