استاد مهندسی سازه و عمران دانشگاه ناپل ایتالیا، برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی ژئوتکنیک و مهندس لرزه‌ای را اقدامی نتیجه‌بخش و کارساز عنوان کرد.

به گزارش تبریزمن، دکتر فدریکو بازلانی، با بیان این مطلب به پیشینه حضور خود در کشورمان اشاره کرد و گفت: من سه سال پیش نیز برای برگزاری کنفرانس مشابهی به تهران آمده بودم و بر اساس ارزیابی‌هایی که داشتم بناهای جدید ساخته شده در ایران را به خصوص در بخش سازه‌های فولادی، بسیار خوب دیدم.

وی ادامه داد: یک روز است که در تبریز حضور دارم و طبیعتاً نمی‌توانم در مورد بناهای تبریزی نظر دهم اما با این حال، برگزاری برنامه‌هایی مثل کنفرانس بین‌المللی ژئوتکنیک و مهندس لرزه‌ای را اقدامی نتیجه‌بخش و کارساز می‌دانم که می‌تواند در عملی کردن ایده‌های ایمنی در برابر زلزله، موثر واقع شود.

دکتر بازلانی، در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی در کشورهای توسعه یافته گفت: باید بگویم این، سوال ساده‌ای نیست؛ به عنوان مثال، نیمی ساختار شهرهای ایتالیا را بافت‌های قدیمی و فرسوده تشکیل می‌دهد. اما علی‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای، اقدامات مفصلی در این بخش‌ها، برنامه‌ریزی و سالانه اجرا می‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بین آثار تاریخی و بافت فرسوده باید تفاوت قائل شویم؛ در این راستا  برنامه های شهرسازی ایتالیا، با در نظر داشتن تکنولوژی و ویژگی‌های هر بنا، از بافت‌های تاریخی و فرهنگی حفاظت می کند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :