با همت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی کودکان تبریزی اندیشه و احساس خود را درباره ی دریاچه ی ارومیه در قالب داستان ارائه دادند .

به گزارش تبریزمن، مسابقه داستان نویسی با موضوع احیا دریاچه ارومیه و حفاظت از منابع آبی برای کودکان تبریزی برگزار شد.

پروین داوری استاد داستان نویسی با بیان این کودکان از گروه های هدف مهم برای فرهنگسازی حفاظت محیط زیست هستند گفت:کانون شهید یاغچیان برای دانش آموزان فعالیت های تابستانی از جمله داستان نویسی نویسی برگزار می کند  و با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان دریاچه ی ارومیه به عنوان موضوع به این عزیزان پیشنهاد شد که مورداستقبال قرار گرفت.

استاد  داستان نویسی این کانون گفت :صرفه جویی در مصرف آب موضوعی است که می تواند به وسیله ی کودکان در بین خانواده ها گسترش یابد و کتاب « یک روز خوب ، حفاظت از آبها ، برای احیائ دریاچه ارومیه » دیدگاهی روشن به این کودکان ارائه داد تا با تفکر و احساس خود ، دریاچه ی ارومیه و حفاظت از آن را در داستان خود عنوان کنند .

افزودنی است: مسابقه داستان نویسی با هماهنگی وهمت ادارات روابط عمومی و آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، کانون شهید یاغچیان و کتابخانه ی پروین اعتصامی برگزار و در پایان به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :