مار طنابی «باربادوس» کوچکترین مار دنیا است که به سادگی هم نمی توان آن را از کرم تشخیص داد

39013_340


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :