مجادله لفظی کوچک‌زاده و لاریجانی در صحن علنی مجلس

کوچک‌زاده: من را تحقیر می‌کنید!
لاریجانی: شما هرچه از دهانتان در می‌آید می‌گویید

کوچک‌زاده خطاب به لاریجانی:

–  از علمایی که شما را در قم نامزد کردند سوال می‌کنم آیا این رویه اسلامی است؟

–  چرا شما بنده را از تریبون تحقیر می‌کنید؟ اگر شهامت دارید عذرخواهی کنید.

– شما که رئیس مجلس هستید باید بدانید که اصل اداره مجلس ضابطه دارد؛

–  لاریجانی در پاسخ به کوچک‌زاده گفت:

–  من نمی‌دانم که شما امروز چه‌تان است که اینقدر ناراحت هستید، من که چیزی به شما نگفتم. عجب بابا!

– شما هرچه از دهانتان در می‌آید می‌گویید و اگر کسی جوابتان را بدهد می‌گویید تحقیر می‌کنید. آقای کوچک‌زاده اشکال شما این است.

–  من برای شما خیلی متأسفم که تحمل پاسخ هم ندارید.

– شما بلند شده‌اید و مرتب داد می‌زنید،‌ این درست نیست


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :