کیک اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیا به معلولین مرکز توانبخشی شفا تقدیم شد.

به گزارش تبریزمن، کیک اجلاس پس از بریده شدن به صورت نمادین توسط باندیت لیمچون دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا و مرتضی آبدار مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، به مرکز توانبخشی معلولین شفا تقدیم شد.

مرتضی آبدار، مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در این باره گفت: پیوند عمیقی بین گردشگری و جامعه وجود دارد و و پرداخت به مقوله های اجتماعی و فرهنگی در کنار رشد و توسعه گردشگری امری ضروری است. بر همین اساس و با هدف تکریم و ارزش نهادن به معلولین جامعه به یمن برگزاری موفق اجلاس وزرای گردشگری این اقدام صورت پذیرفت.

شایان ذکر است هیات های حاضر در اجلاس در روز پایانی از روستای تاریخی کندوان و تعدادی از جاذبه های گردشگری تبریز نیز بازدید نمودند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :