به گزارش تبریزمن، گارگاه آموزشی استقرار الزامات مجوز حرفه ای لیگ برتر فصل ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ امروز در روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد.

این کارگاه با حضور محمد رضا ساکت مشاور عالی و مدیر بازار یابی سازمان لیگ، مهندس غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، سهیل مهدی رئیس کمیته فنی و توسعه سازمان لیگ، دکتر زهره هراتیان رئیس کلینیک پزشکی سازمان لیگ، نماینده باشگاه های لیگ برتری و نماینده سامانه ۶۰۹۰ برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مهندس اکبری نماینده ۶۰۹۰ درباره مزایای سامانه ۶۰۹۰ توضیحاتی ارائه داد و سپس دکتر زهره هراتیان خبر ایجاد کلینیک پزشکی لیگ برتر را اعلام کرد و  روشهای حضور و استفاده از کلینیک برای تیمهای لیگ برتر را شرح داد.

محمد رضا ساکت،مدیر بازاریابی سازمان لیگ نیز بر تجهیز و ارتقای الزامات حرفه ای باشگاه ها تاکید کرد و اظهار داشت: دو اصل مهم بازاریابی و آکادمی در باشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد که AFC   نیز در بازرسی های جدید نسبت به این موضوع حساسیت دارد.

این مقام مسئول افزود: باشگاه ها باید به این نکته توجه کنند که هر رویداد ورزشی و هر فعالیتی را در باشگاه به یک پروژه درآمدزا تبدیل کنند و بتوانند از همه حقوق فوتبال استفاده کنند.

وی در پایان از عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه ها اظهار تاسف کرد و اهمیت دادن باشگاه ها به ۶۰۹۰ و فعال شدن این بخش  را مورد تاکید قرار داد و در باره چگونگی اجرای الزامات AFC در مورد بازاریابی با نمایندگان مدیریت باشگاه ها همفکری به عمل آورد.

لازم به ذکرست در این جلسه ،تمامی نمایندگان لیگ برتر موظف شدند در رابطه با تکمیل فرمها و مستندات خواسته شده طبق توضیحات و راهنماییهای کارگاه آموزشی،مدارک را ارسال کنند.

بدیهی است با توجه به الزام AFC نسبت به ارسال تمامی مدارک خواسته شده، این کارگاه از اهمیت بسزایی جهت تکمیل دانش باشگاه ها نسبت به مجوز حرفه ای برخوردار است.

گفتنی است چهارشنبه ۶ خرداد  نیز کارگاه آموزشی فوق برای تیمهای لیگ دسته اولی برگزار می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :