اگر گربه ها فکر کنند کسی آنها را نگاه نمی کند، از اینکه روی نیمکت بنشینند و از پنجره به پرنده ها نگاه کنند، واقعا فعال تر می شوند. و منظورمان از فعال این است که آنها می رقصند! بله، گربه ها بالرین های فوق العاده ای هستند.

البته می دانیم که ممکن است باور نکنید اما با دیدن تصاویر زیر حتما شکتان برطرف می شود. همه ما می دانیم که گربه ها یکی از برازنده ترین موجودات قلمرو حیوانات هستند، اما این گربه باحرکات و رقص ظریف و بی نظیرش، برازندگی و ظرافت گربه ها را به سطح کاملا جدیدی ارتقا داده است. تصاویر این گربه بالرین واقعا دیدنی است!

587253_911 587254_814 587255_449 587256_156 587257_463


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :