ماجرا از این قرار است که مرکزی تاسیس شده است که فرصت رقص و پایکوبی مخصوص بانوان را با شعار داشتن مجوز فراهم می کند.

به گزارش تبریزمن،  هنوز چند روزی از خبرتکان دهنده معاون وزیر بهداشت مبنی بر افزایش الکلی ها در کشور و البته تکذیب شاید مصلحتی آن نگذشته بود که پخش خبر افتتاح اولین دیسکوی زنانه تهران در رسانه ها افکار عمومی را به خود جلب کرد.

ماجرا از این قرار است که مرکزی تاسیس شده است که فرصت رقص و پایکوبی مخصوص بانوان را با شعار داشتن مجوز فراهم می کند و اقدام به پخش آگهی تبلیغاتی می کند.این در حالی است که در ماه های اخیر پخش اخباری مبنی بر اجرای کنسرت مخصوص زنان آن هم با تک خوانی زن، در فضای جامعه خودنمایی می کند.

farhangnews_136752-391354-1438063342

نکته قابل تامل در پخش چنین اخباری این است که متولیان برگزاری چنین برنامه هایی مدعی هستند که چون این مراسم ها فقط برای بانوان برگزار می شود و مراحل امنیتی آن هم کاملا رعایت می شود و از همه مهمتر این برنامه ها از مجوز رسمی برخوردار است هیچ ایراد قانونی به آن وارد نیست.

این در حالی است که طبق قانون ارشاد و سازمان های مربوطه به چنین مراسم هایی با توجه به دستورات اسلامی و قوانین کشوری، حق صدور مجوز را ندارند و اگر در این زمینه تخطی صورت گیرد این قائله با دخالت نیروی انتظامی ختم می شود.

اگرچه بعضا صدور مجوز برای کنسرت های مسئله دار توسط وزارت ارشاد باب شده است که توجیه شخص اول وزارت خانه را هم در پی دارد اما شاید کمتر کسی فکر می کرد به این سرعت کار به مجوز برای دیسکوی بانوان برسد و یا اگر برسد نیروی انتظامی دست روی دست بگذارد و برای جلوگیری از این اقدامات چشم به ارگان های غیر بدوزد.

اما صوت الحاقی خبر افتتاح دیسکوی بانوان در تهران به این شایعات دامن می زند که ظاهرا در سکوت و خواب مسئولین کشور این مراکز آزادانه می توانند در کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته باشند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :