نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش مقامات قضایی حکایت از آن دارد، پزشک که مدعی بود دو تن از اعضای خانواده اش در اثر خوردن غذای نذری فوت کرده اند، خود طراح مسمومیت آنها بوده است.

به گزارش تبریزمن، احمدعلیرضا بیگی با بیان اینکه مظنون اصلی جنایت خود صلحی بوده و قرائن به دست آمده حاکی این ادعا را تائید می‌کند، اظهار داشت: گزارش مقامات قضایی حکایت از آن دارد که خود این پزشک طراح این موضوع بوده است.

وی همچنین ابراز داشت: از انگیزه فرد مظنون در ارتباط با ارتکاب این جنایت اطلاعی ندارم.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدگی قطعی به این پرونده تحت نظر مقامات قضایی است و آنها باید انگیزه این کار را اعلام کنند، اضافه کرد: صلحی هنوز هم تحت بازداشت است.

روز شنبه (۱۷ مهر) پنج عضو خانواده صلحی شامل همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ با خوردن غذای نذری آلوده دچار تنگی نفس شدند و در نهایت همسر و مادربزرگ پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :