به گزارش تبریزمن، کارگاه بین المللی تحریک طناب نخاعی در تبریز و با حضور پروفسور مرت آکباش، عضو هیئت بورد انجمن جهانی درد آغاز گردیده و به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۵ جولای در بیمارستان بین المللی شهر تبریز برگزار شده و آموزش های لازم به ۴۰ نفر از برترین پزشکان و جراحان ایرانی ارائه میگردد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :