به گزارش تبریزمن، پرفسور آکباش عضو هیئت بورد انجمن جهانی درد و دکتر علیرضا رحیمی مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در برنامه شهریمیز حضور پیدا کردند.

عکاس : بهزاد عزیزپور


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :