به گزارش تبریزمن، جو این روزهای کمپ تمرینی باشگاه تراکتورسازی بسیار مثبت بوده و بازیکنان و کادرفنی از هر فرصتی برای شادی و خنده و شوخی استفاده می کنند.

این جو در صورتی که تا پایان فصل ادامه دار باشد می تواند نتایج بسیار خوبی برای تیم در بر داشته و در زمین بازی هم اثرات خوبی برجای بگذارد. این فضای مثبت در حالی ایجاد شده که اکثر بازیکنان تراکتورسازی تازه وارد بوده و شناختی از هم ندارند. همین امر نشان دهنده نقش خوب سرمربی تیم و کادرفنی در ایجاد این جو می باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :