احسان قائم مقامی در دور نخست رقابتهای قهرمانی شطرنج سریع جهان مقال مگنوس کارلسن به یک تساوی ارزشمند دست پیدا کرد.گزارش تصویری این دیدار و دیدارهای مهم دیگر این رقابتها در سایت برگزاری رقابتها انعکاس یافته است.

به گزارشتبریزمن، رقابتهای قهرمانی شطرنج سریع جهان  ۱۸ تا ۲۰ مهر در برلین آلمان در حال پیگیری است. استاد بزرگ احسان قائم مقامی نیز از کشورمان در این رقابتهای معتبر جهانی حضور دارد.

نماینده شطرنج کشورمان موفق شد در دور نخست این رقابتها به یک تساوی ارزشمند مقابل مگنوس کارلسن مرد شماره یک شطرنج جهان و قهرمان مطلق این رشته دست پیدا کند.

گزارش تصویری این دیدار را مشاهده می کنید:

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :