به گزارش تبریزمن،در ادامه سلسله نشست های اعضای شورای شهر با خبرنگاران، نشست خبری اسماعیل چمنی نایب رئیس شورای شهر تبریز با خبرنگاران برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :