به گزارش تبریزمن، تصاویر زیر نشان دهنده وضعیت عجیب سکوهای استادیوم یادگار امام دقایقی پیش از شروع دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن می باشد.

تصاویری که در سال های اخیر با کمترین احتمال ممکن نیز قابل ثبت نبوده اند اما در فصل جاری این وضعیت برای تراکتورسازی تبدیل به عادت شده است، سکوهای خالی…

photo_2015-10-27_05-53-23

photo_2015-10-27_05-53-32

photo_2015-10-27_05-53-48

photo_2015-10-27_05-54-02

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :