به گزارش تبریزمن، تمرین امروز تراکتورسازان طبق روال همیشگی از ساعت ۱۸ در کمپ اختصاصی آغاز شد.

* تونی اولیویرا سرمربی این تیم ابتدا صحبت های کوتاهی با شاگردانش انجام داد و در خصوص برنامه تمرین با آنها به صحبت پرداخت.

* بازیکنان ابتدا گرم کردن را در دستور کار خود قراردادند تا بدن های خود را برای انجام کار با توپ و تمرینات فشرده آماده کنند.

* بازیکنان زیر نظر تونی اولیویرا و دیگر کادر فنی تمرین با توپ را آغاز کردند.

* تمرین امروز سرخ پوشان به کارهای هوازی، بدنسازی و تاکتیکی اختصاص داده شده بود.

* تونی در اواسط تمرین امروز تراکتورسازان، شاگردانش را به چهار گروه تقسیم کرد و دو کارگاه دو بخشی در نظر گرفت.

* آخرین برنامه کادر فنی برای امروز، بازیکنان به سه گروه تقسیم شدند و به انجام فوتبال دو گل پرداختند.

* کمپ باشگاه تراکتورسازی میزبان بیش از ۲۰۰ نفر از هواداران مشتاق این تیم بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :