به گزارش تبریزمن، تیم تراکتورسازی تمرین خود را، بعد از یکروز استراحت در زمین باشگاه سایپا برگزار کرد.
این تمرین از ساعت ۱۶:۳۰ به مدت دو ساعت برگزار شد و شاگردان اولیویرا زیر نظر مربیان تیم تمرینات بدنی و تاکتیکی را انجام دادند .

* دروازبان ها تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر مربی دروازبان های تیم پیگیری کردند.

* بازیکنان در تمرین امروز از نشاط بیشتری برخوردار بودند.

* شاگردان تونی ابتدا با نرم دوی بدن های خود را گرم کردند.

* سرخ پوشان بعد از گرم کردن بدن های خود به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی و آمادگی برای انجام تمرینات، کار با توپ و پاسکاری را آغاز کرند.

* تونی در تمرین امروز کارهایی از جمله، وسطی، پاس های کوتاه را برای شاگردان خود در نظر گرفته بود.

* سر مربی تراکتورسازان، بازیکنان را چند دسته قرمز و آبی تقسیم کرد و کارهای تکنیکی را با آنها انجام داد.

* شجاع خلیل زاده و مهرداد بایرامی به صورت اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی تمرین کردند.

* کاظم شهریاری مدیر روابط عمومی و ایوب ذوالفقاری سرپرست، از کنار زمین ناظر تمرین امروز سرخ پوشان بودند.

* تمرین ساعت ۱۸:۳۰ به پایان رسید و بازیکنان برای استراحت به هتل محل اقامت بازگشتند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :