به گزارش تبریزمن، مرکز مالی لوجیا زوی در منطقه پودون شهر شانگهای یکی از نمادهای توسعه سریع اقتصادی و درهای باز چین به شمار می رود.

شورای دولتی چین در سال ۱۹۹۰ میلادی، طرحی مبنی بر توسعه منطقه پودون که در آن موقع یک ناحیه فقیر و توسعه نیافته بود، تصویب کرد.

تا کنون طی ۲۵ سال، آسمان خراش ها و ساختمان های بسیاری در منطقه پودون ساخته و این منطقه به یکی از مراکز مهم مالی و سرمایه گذاری چین و جهان تبدیل شده است.

تصاویری از پودون شهر شانگهای:

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر
مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویرمناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر

مناظر زیبای منطقه پودون شهر شانگهای+ تصاویر


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :