شهرداری تبریز با کاشت گل های لاله در نقاط مختلف شهر زیبایی خاصی به شهر بخشیده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :