احتمالا از این قابلیت گوگل خبر ندارید که می توانید آن را مانند ساعت کوک کنید تا در زمان مقرر زنگ بزند و خبرتان کند!

به گزارش تبریزمن، برای کوک کردن گوگل، عبارت set timer for 10 minutes را در جستجوی گوگل تایپ کنید و بر روی دکمه start کلیک کنید. می توانید به جای ۱۰ هر عددی بگذارید تا هر چند دقیقه بعد که خواستید، صدایتان کند. گوگل کمتر از عدد ۵ را نخواهد پذیرفت.

گوگل خود را کوک کنید، برایتان زنگ بزند!


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :